Categorieën

Omschrijvingen:

De scans, samen met de beschrijvingen, geven een zo getrouw mogelijk beeld van de staat waarin de kaarten verkeren. Desgewenst kan een scan van de achterkant worden opgevraagd.

Tijdstip van betalen:

Binnen 7 werkdagen na de bevestiging van de bestelling dient het totaalbedrag op de bankrekening te zijn bijgeschreven.

Tijdstip van levering:

Verzending vindt in beginsel dagelijks plaats via standaard TNT-bezorging, zodra het totaalbedrag op de bankrekening is bijgeschreven.

Verpakking:

Kaarten worden verzonden in een plastic hoesje (soms meerdere kaarten in één hoesje) in standaardenveloppen.

Zichttermijn:

Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 7 werkdagen die ingaat op de dag ná verzending.De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft om binnen de zichttermijn de beoordeelde artikelen zonder enige verplichting van zijn kant te retourneren. De geretourneerde artikelen dienen in originele staat te zijn. Bovendien dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. De bewijslast dat de klant op tijd gebruik heeft gemaakt van het recht om te retourneren binnen de zichttermijn, berust bij de klant. Stellingwarf accepteert in dat opzicht als bewijs een door de PostNL afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.  

Totstandkomen van de koopovereenkomst:

De koopovereenkomst wordt geacht te zijn gesloten op de werkdag volgend op de dag van het verlopen van de zichttermijn, uiterlijk 8 werkdagen na de datum vermeld op de pakbon, indien de artikelen niet binnen deze zichttermijn op de door Stellingwarf aangegeven wijze zijn teruggezonden.